“De diepte in” zo zou je het werk van Jan Britsia kunnen typeren. Een zoektocht naar zijn mogelijkheden en naar zijn grenzen. De prachtige kunst van de meester M.C. Esscher fascineerde hem al vanaf zijn jeugdjaren. Geboren in Delft in 1950 bewonderde hij al vroeg Vermeer en Rembrandt maar ook de impressionisten Manet, Renoir, Monet. Later Carel Willink, Henk Helmantel, Rein Pol, Wim Schuhmacher.

Zijn zoektocht gaat langs kunstenaars als Pieter van Veen, Piet Verberne, Peter-Frans de Graaf, Patricia van de Camp en anderen om uit te komen bij Gerd Renshof. Zij leren hem daadwerkelijk tekenen en schilderen. Verschillende stijlen, verschillende materialen, verschillende onderwerpen, het is een kenmerk van zijn werk geworden maar steeds weer wil hij “diepte” in zijn werk aanbrengen.